Lucka 21

Lucka 21

Vinterläger

När det är vinter är det brukligt med ett träningsläger...

Vinterlägret 2014

Lägret inleddes med en delad akivitet där vissa var inne och lekte med småbarnen och vissa sprang en lång längta hem-träning på natten.

Banan inleddes borta vid Kroksjön, i utkanten av kartdatabasen. De två bansträckningarna gick sedan mer eller mindre rakt tillbaka till Bunketorp.

Den mindre raka varianten.


Efter vissa problem att hitta starten gav vi oss i skymningen. Ettan plockades utan problem och ute i mossen skådades skogens konung. Terrängen mot tvåan var (med bunketorpsmått) underbar och vi kom överens om att vi måste springa här oftare. Efter några kilometer närmade vi oss kändare marker och kom snart in till den väntande bastun. Kvällen avslutades med Tacos.

Lösningskarta från precisionsorienteringen.

Dagen efter var det dags för att testa på något helt nytt, pre-o! Det var GMOK som arrangerade ett öppet KM i precisionsorientering. Pre-o går ut på att man får en vanlig karta där man bara får gå på stigarna och det är ingen tidtagning. Man ska sedan pricka in vilken skärm i terrängen som motsvarar kontrollen på kartan.

Om någon tycker att det låter lätt, så kan jag berätta i A-klassen satt två skärmar i en sänka 1 meter från varandra! Kontrollen var fullt lösbar och dessutom kanske en av de lättaste på banan.

Bäst lyckades Hanna Boquist som tog hem segern i B-klassen!

Och nu det alla väntat på...

Vinterlägret 2015!

Nu är det spikat att nästa års vinterläger blir 23-25 januari! Det börjar
Fredag 23 januari 18:00 i Sinntorpskolans idrottsal
med stenhård styrketräning
Be There!