Lucka 13

Lucka 13

Lucia - Lusseloppet


Staffan var en OLdräng, OLdräng, OLdräng. Han plockade sina kontroller fem, kontroller fem, kontroller fem. Skärmarna de tindra så klara. Gossar låt oss lustiga vara. En gång blott om året så ett fröjdefullt lusselopp vi få.

Femte kontrollen riktigt svår, riktigt svår, riktigt svår. Den spikar väl Staffan själv ändå, själv ändå, själv ändå. Skärmarna de tindra så klara. Gossar låt oss lustiga vara. En gång blott om året så ett fröjdefullt lopp vi få.

Nu är soppa på varje spis, varje spis, varje spis. Med julebastu och juleglögg, juleglögg, juleglögg. Skärmarna de tindra så klara. Gossar låt oss lustiga vara. En gång blott om året så ett fröjdefullt lopp vi få.