Lucka 13

Lucka 13

Luciatåg

Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stjärnan blid
Skiner på skärmen i gulmossens kant
Och den vakande fromma uv.
Men nu syns lamporna komma.
Längst fram i klungan en uv.