Lucka 16

Lucka 16

IK Uvens tävling 27:e mars 1949

Hälsning från Torbjörn

Veckans gästtema fortsätter och idag är det Tobbe som ger oss en intressant tillbakablick, redaktionen tackar för detta!

IK Uven grundades i november 1945 och har alltså i veckorna fyllt 75 år. Tre och ett halvt år senare i mars 1949 anordnade IK Uven en tävling där Johans, Jacobs och Simons farfar Per Grahn sprang som 17-åring. Många veteraner känner säkert Gösta och Marianne Grahn i Skidklubben och Per var alltså Göstas äldre bror.

Farfar Grahn var uppenbarligen en noggrann tonåring och förde bok över sina orienteringstävlingar och klistrade prydligt in sina kartor i ett album, långt innan Livelox, Quickroute och Doma. Orienteringskarriären ser ut att ha pågått som intensivast mellan 1946 och 1952, avrundat med ett deltagande på junior SM.

Albumet med kartorna finns kvar i familjen och det är ju extra roligt att studera kartan från IK Uvens tävling den 27:e mars 1949. Kartan är naturligtvis en backstreckskarta, skala 1:50 000, där kontrollerna har ritats in för hand. Inritningen var dessutom ett moment som ingick i själva tävlingen. Banan innehöll tre kontroller och var ca 5,7 km fågelvägen.

Våren 1949 startade tävlingen söder om Hallands-gränsen nere i Dala. Därifrån sprang deltagarna nordväst genom terrängen upp mot gamla Annebergsvägen. Här kan man kanske ana en liten bom. Eller kan det vara så att farfar letade efter grusvägen som uppfångare för att komma rätt upp mot kontroll 1 i branten?

Därifrån gick banan i nordnordostlig riktning, snett över de södra delarna av Draberget till kontroll 2. Den ser ut att ha legat någonstans mitt i det nuvarande Höganäsområdet som förefaller att ha varit i princip obebyggt då.

Från kontroll 2 bar det sedan iväg nordost, genom nuvarande Varvsvägen-området, över Långemosse, mellan Barnsjöarna in i Bunketorpsterrängen. Det som är extra intressant här är att banan passerade bara något 100-tal meter söder om huset där familjen Grahn bor idag.

Från kontroll 3 öster om norra Barnsjön så var sedan det raka spåret, sannolikt utan hjälp av något elljusspår, till Bunketorp där målet var beläget. Farfar slutade på 13:e plats av 83 deltagare i klassen yngre juniorer.

Man måste förundras över hur dåtidens orienterare lyckades ta sig fram och hitta rätt med de kartor och kompasser som fanns att tillgå då. Visserligen var orienteringen grövre, med större terrängobjekt och mer löpbetonad. Långtifrån så teknisk och detaljerad som sporten har utvecklats till nu.

Här ovan ser vi kartan från 1949 till vänster och samma bana inritad på nuvarande kartdatabasen till höger. Vilken föredrar ni?

Vi får se hur de kommande 75 åren utvecklas för oss inom orienteringen och om kommande generationer 2095 kanske kommer att bo i områden som ligger där t.ex. Lusseloppet 2020 gick.