Lucka 6

Lucka 6

Hur gammalt är gamla elljuspåret?

En del av er Uvar som är nya, förlåt bara har varit medlemmar i sisådär 20 år, undrar nog lite när de där Uvarna som varit medlemmar ännu längre börjar prata om "Gamla elljuspåret". Vad sjutton är gamla elljuspåret? Har det anlagts ett nytt längre än vårt vanliga på 2.5 km? Så inser de att det gamla elljuspåret är väldigt gammalt och inte har elljus längre.
Ibland kommer kommentarer om dåtidens elljusspår med lampor som hängde i träden och där flera lampor kunde slockna titt som tätt.

Men hur gammalt är nu egentligen det gamla elljuspåret eller när fick det smeknamnet "det gamla elljuspåret"?
Vi kan ju studera en gammal karta för att få ett hum. På kartan från 1996 så finns det ett speciellt karttecken för elljuspår. Ett sådant tecken finns inte längre. Numera är det ingen skillnad i karttecken för stigar med elljus och stigar utan elljus.

Vi ser tydligt att 1996 så hade elljuspåret sin nuvarande sträckning. Alltså pensionerades det gamla elljuspåret tidigare än 1996. Nej, jag har inte fuskat med kartklippet om nu någon trodde det. Det nya elljuspåret är alltså åtminstone 24 år. Någon som kan gissa hur mycket äldre?